Källor

 

Här visas några exempel på det källmaterial som boken om Anna Nordgren baseras på. 

Utställningar

På Grosvenor Gallery sista utställning 1890 ställde Anna Nordgren ut sitt verk "Springtime" för första gången. Flera tidningar uppmärksammade detta och skrev positiva recentioner.

The Ladys Pictorial skrev den 7 juni 1890

The World skrev den 14 maj 1890

På Royal Academy 1893 ställde hon ut ett verk "There is no room for them" , en målning som speglar den empati hon kände för de fattiga och utsatta. De som inte fick plats i värmen. Flera tidningar uppmärksammade verket.

The St James's Gazette skrev den 12 maj 1893

The Womens World skrev den 20 maj 1893

Detta verk är förmodligen en målning som senare döptes om till "Rest" och som idag finns på Indianapolis Museum of Art i USA. Se det här.

Anna Nordgren var en flitig utställare inte bara i England, i april 1895 ställde hon ut två verk i en utställning på The Hopking Institute i San Francisco, USA. Utställningen breskrevs i The San Francisco Call den 18-19 april och Nordgrens verk In a Swedish Kitchen uppmärksammades speciellt. Utställningen omfattade främst konstnärer boendes i San Francisco och detta faktum har fått till följd att Anna Nordgren i Edan Hughes verk Artists in Califonia, 1786 - 1940 upptas som en konstnär boendes där!

The San Francisco Call skrev den 18 april 1895

The San Francisco Call skrev den 19 april 1895

The 91 Art Club var en förening för kvinnliga konstnärer som Anna Nordgren injtrierade och var ordförande i. Föreningen hade årliga utställningar av sina medlemmars verk. Utställningskatalogen från 1896 års utställning på Cliffords Gallery kan läsas här. Detta porträtt utfört av Anna Nordgren visades på utställningen.

   The Queen skrev den 18 juni 1896

Anna Nordgren hade 1897 en separatutställning på Cliffors Gallery i London. Utställningen uppmärksammades och flera tidningar skrev om den

The Morning Post skrev den 7 mars 1897

The Academy skrev den 20 mars 1897

The Queen skrev den 20 mars 1897

The Daily News skrev den 13 mars 1897

I tidsskriften The Magazine of Art volume 22 1898 finns en artikel om More noted Women-Painters skriven av Hélène Postlethwaite som berättar om Anna Nordgren.

The Magazine of Art volume 22 1898

Efter hemkomsten till Sverige fortsatte hon att ställa ut både i England och hemma. 1901 ställde ett tiotal kvinnliga konstnärer ut i Stockholm.

Tidsskriften Dagny skrev om den utställning 1901:3 (sidan 68 ff)

Tillsammans med Esther Kjerner och Eva Bagge ställde Anna Nordgren ut i Konstföreningens lokal i Stockholm och senare på året på Ateneum i Helsingfors.

Tidsskriften Idun skrev om utställningen 1907:10

Anna Nordgren gick bort den 10 september 1916, hennes konstnärskollega Ellen Jolin skrev ett eftermäle i tidsskriften Hertha 1916:15

Tidskriften Hertha 1916:15 (sid 314 ff)